ib3 image
Tomaszów Mazowiecki - Bolimowski Park Krajobrazowy
14 lipca 2018

Opis wycieczki

Orientacyjny plan dnia:

8.00 – odjazd ze stacji Tomaszów Mazowiecki i przejazd do Koluszek
8.19 – 8.49 – odjazd ze stacji Koluszki i przejazd do Skierniewic (Rawka)
09.00 – 12.00 – trasa wycieczki po Bolimowskim Parku Krajobrazowym pod opieką przewodników z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Łódzkiego
12.00 – 14.00 – piknik/konkursy OW „Sosenka”
14.00 – 15.30 – trasa wycieczki po Bolimowskim Parku Krajobrazowym c.d.
15.50 – odjazd ze stacji Skierniewice Rawka do Tomaszowa Mazowieckiego
16.20 – przyjazd do Koluszek
16.40 – przyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego

Wyjazd i powrót – dworzec Tomaszów Mazowiecki z przystankiem w Koluszkach. Wycieczka po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, w tym malownicza dolina Rawki, rezerwat Ruda-Chlebacz, szlak I Wojny Światowej, do przejścia ok. 7 km. Piknik trwający 2 godziny na terenie Ośrodka „Sosenka” w Budach Grabskich (własny prowiant, dostępne grile lub ognisko).

PROSIMY O PRZEMYŚLANY UDZIAŁ, BIORĄC POD UWAGĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE I KONDYCYJNE.

ORGANIZATOR PRZEWIDZIAŁ 60 BILETÓW DLA MIESZKAŃCÓW TOMASZOWA ORAZ 60 DLA MIESZKAŃCÓW KOLUSZEK.

 

Pociąg zatrzyma się:

Tomaszów – peron I, tor nr 3

Koluszki – peron II, tor nr 2.

Zapisy

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Prywatność

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informuję, iż:

1)      Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej realizacji projektu „Pociągiem  w Łódzkie” w 2018 roku.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • Łódzka Organizacja Turystyczna,
  • Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prze okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Nie jedź sam, zaproś znajomych