ib3 image
Łódź - Rogów - Łódź
23 czerwca 2018
Arboretum w Rogowie,
Kolej Wąskotorowa,
Piknik z grillem

Opis wycieczki

8.00 – wyjazd z Dworca Fabrycznego

8.30 – 11.30 – przejście trasy, zwiedzanie arboretum z przewodnikiem

11.30–12.30  przejazd

12.30-14.30   piknik, konkursy z nagrodami;

14.30-15.30   dalsza część trasy po Lasach Spalsko-Rogowskich;

16.00-16.23   przejazd Rogów – Łódź Fabryczna

 

Trasa wycieczki pieszej: Rogów – rez. Zimna Woda – Arboretum – Rogów: 5 km

 

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Piknik trwający 2 godziny na terenie koło Arboretum (dostępne grile, własny prowiant). Istnieje możliwość zakupu zestawu piknikowego na miejscu (kiełbasa, chleb) w cenie 9 zł.

 

Pociąg do Rogowa w dniu 23 czerwca zostanie na dworcu Łódź Fabryczna podstawiony na tor nr 2 przy peronie II.

Celem wycieczki jest zwiedzenie jednego z najciekawszych, największych i najbogatszych w odmiany roślin, drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Założeniem programowym wycieczki jest poznanie działalności badawczo-dydaktycznej w zakresie dendrologii oraz botaniki leśnej placówki. Uczestnicy zobaczą ponad 2000 gatunków i odmian roślin, głównie drzew ze strefy umiarkowanej wszystkich części świata. Zobaczą również alpinarium z kolekcją roślinności naskalnej oraz Muzeum Lasu i Drewna z tzw. ksyloteką zbiorów próbek drewna. W trakcie wycieczki przewidziany jest dwugodzinny biwak oraz przejazd Koleją Wąskotorową do Jeżowa i z powrotem – odrestaurowanym zabytkiem z czasów I WŚ.

Zapisy

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Prywatność

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informuję, iż:

1)      Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej realizacji projektu „Pociągiem  w Łódzkie” w 2018 roku.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • Łódzka Organizacja Turystyczna,
  • Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prze okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Nie jedź sam, zaproś znajomych