ib3 image
Łódź - Brzustów - Łódź
16 maja 2015
Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego
Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego - mapa
Opis wycieczki

Spalski Park Krajobrazowy oraz Inowłódz
W ramach wycieczki uczestnicy poznają walory przyrodnicze Parku, m.in. stara Puszcza Pilicka, dolina rzeki Pilicy, rezerwaty przyrody – Spała, chronione gatunki fauny i flory, ośrodek hodowli żubrów w Samrdzewicach, zabytkowe parki i pomniki przyrody. W Inowłodzu planujemy zwiedzanie synagogi, Kościoła Św. Idziego oraz cmentarza.

Plan trasy
1. Spalski Park – ogólne informacje o parku
2. Dolina Pilicy – informacje o rzece, skarpie i ochronie krajobrazu
3. Starorzecza – Szlak Partyzancki – informacje o Hubalu, jak i cennych przyrodniczo starorzeczach (jako element charakterystyczny naturalnych rzek)
Atrakcje Inowłodza
4. Kościół św. M. Archanioła
5. Kościół św. Idziego (przejście koło Synagogi)
6. Zamek
Miejsce na biwak i organizację konkursów: teren OSiR przy rzece w Inowłodzu

Bilety


UWAGA. WSZYSTKIE BILETY ZOSTAŁY JUŻ WYDANE. DZIĘKUJEMY

Bilety na wyjazd do Spalskiego Parku Krajobrazowego można nabyć w następujący sposób:
1. W Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 87 w dniach 12-15 maja w godzinach 9.00-19.00
2. Jedna osoba może otrzymać max. 5 biletów.
3. W każdym przypadku osoba odbierająca bilety dla większej ilości osób, zobowiązana jest do podania imienia, nazwiska, miasta, ulicy (bez nr domu/mieszkania) oraz wieku swojego oraz pozostałych uczestników wycieczki (dane ważne w przypadku kwalifikacji do ubezpieczenia).
Liczba biletów ograniczona.

Uwaga
Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Kaliska. Do przejścia ok. 17 km.
Piknik trwający 2 godziny (należy posiadać własny prowiant, na miejscu dostępne grille).

PROSIMY O RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI W KWESTII UCZESTNICTWA BIORĄC POD UWAGĘ SWOJE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE! PROSIMY O ZABRANIE WODY, PROWIANTU ORAZ DOPASOWANIE STROJU STOSOWNIE DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

Regulamin
Regulamin wyjazdu
Regulamin konkursów

Informacja
Organizator – Województwo Łódzkie zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zwiedzania poszczególnych wycieczek. Aktualny program zwiedzania będzie dostępny na stronie www.pociagiem.lodzkie.pl na 6 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Program wycieczki

7.55 Wyjazd z Łodzi (Dworzec Łódź Kaliska)

9.00 Przyjazd do Brzustowa

9.00 - 12.30 Brzustów - Inowłódz 11 km (ok. 3,5 godziny)

13.00 - 15.00 Przerwa. Plac przy rzece w Inowłodzu (teren OSiR) - konkurs ekologiczny

15.00 - 17.30 Inowłódz - Brzustów 7 km (ok. 2 godziny)

17.53 Wyjazd z Brzustowa

19.15 Powrót do Łodzi (Dworzec Łódź Kaliska)

Nie jedź sam, zaproś znajomych