ib3 image
Łódź - Arkadia i Nieborów
WYCIECZKA DEDYKOWANA SENIOROM Z KARTĄ SENIORA
18 sierpnia 2018

Opis wycieczki

Ramowy plan dnia:

8.10 – 9.09      przejazd pociągiem Łódź Fabryczna – Bobrowniki

9.15 – 9.30      przejazd autokarem Bobrowniki – Nieborów

10.00 – 12.30   zwiedzanie Nieborowa z przewodnikiem, po zwiedzaniu przejazd do Arkadii

12.30 – 14.00   zwiedzanie Arkadii z przewodnikiem

14.00 – 15.30  przejazd do Łowicza piknik

15.30 – 15.45  przejazd do Bobrownik

15.55 – 16.50  powrót do Łodzi

ZAPRASZAMY SENIORÓW Z KARTĄ SENIORA!!!

PODCZAS ODBIORU BILETÓW PROSIMY O OKAZANIE KARTY SENIORA!

 

Pociąg odjeżdża z peronu 2, tor 2 (dworzec Łódź Fabryczna)

Wycieczka po Arkadii i Nieborowie oraz okolicach w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, zwiedzanie Pałacu Radziwiłłów, romantycznego kompleksu parkowego, do przejścia ok. 7 km. Piknik na błoniach w Łowiczu (własny prowiant, dostępne grile lub ognisko). 

PROSIMY O RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI W KWESTII UCZESTNICTWA BIORĄC POD UWAGĘ SWOJE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE!  PROSIMY O ZABRANIE WODY, PROWIANTU ORAZ DOPASOWANIE STROJU STOSOWNIE DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

Zapisy

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Prywatność

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informuję, iż:

1)      Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej realizacji projektu „Pociągiem  w Łódzkie” w 2018 roku.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • Łódzka Organizacja Turystyczna,
  • Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prze okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Nie jedź sam, zaproś znajomych