WYJAZDY „Pociągiem w Łódzkie” do miast i rezerwatów przyrody

  1. Osoba biorąca udział w wycieczkach staje się ich uczestnikiem od momentu wejścia do pociągu na stacji początkowej do chwili opuszczenia pociągu na stacji końcowej.
  2. Uczestnik musi posiadać bilet na wycieczkę oraz być wpisany na listę uczestników wyjazdu. Podczas wsiadania do pociągu możliwa jest kontrola uczestnika tzn. weryfikacja wpisania na w/w listę.
  3. Zabrania się wysiadania z pociągu na przystankach technicznych i pośrednich.
  4. Samodzielne oddalenie się od przydzielonej grupy z przewodnikiem oraz znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, oznacza rezygnacje z dalszej wycieczki i ubezpieczenia oraz powrót na koszt własny.
  5. Osoba chcąca zrezygnować z dalszego udziału w wycieczce zobowiązana jest do podpisania stosownego oświadczenia u przewodnika grupy.
  6. Za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
  7. Podczas trwania wycieczki organizator zapewnia ubezpieczenie w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
  8. Ze względu na fakt, iż wycieczki te związane są zazwyczaj z przejściem kilkunastu km, osoby zgłaszające się mają świadomość swoich możliwości zdrowotnych i kondycyjnych i podejmują decyzję uczestnictwa na własną odpowiedzialność.
  9. O przebiegu trasy decyduje Organizator, dopuszczalne są zmiany jej przebiegu.
  10. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu: zabranie odzieży przeciwdeszczowej, nakryć głowy, wygodnych butów, wody, prowiantu, kocy na potrzeby biwaku.

Prosimy o przemyślany udział w wyjeździe uzależniony od możliwości zdrowotnych.