Projekt „POCIĄGIEM W ŁÓDZKIE” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa. Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany bezpłatny przejazd pociągiem, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami. Szacujemy, iż każda z wycieczek zgromadzi ok. 120 – 160 osób (w zależności od typu i ilości składów pociągu).
Projekt „Pociągiem w Łódzkie” jest dofinansowany z WFOŚiGW, w związku z czym każda z 6 wycieczek odbywających się w 2018 r. będzie realizować poniższe działania edukacyjne:

 1. Wskazanie mieszkańcom województwa ciekawych przyrodniczo miejsc regionu,
 2. Informowanie społeczeństwa o potencjale przyrodniczym regionu, formach ochrony przyrody,
 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa w zakresie aspektów ochrony przyrody i oddziaływania człowieka na  środowisko naturalne.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy ludzi wobec środowiska naturalnego w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
 5. Podsumowanie i ugruntowanej wiedzy podczas konkursu ekologicznego odbywającego się podczas każdej wycieczki.
 6. Zachęcanie do korzystania z ekologicznych form transportu (pieszo, rower, konno itp.).

 

Ideą projektu jest, aby w czasie szybko postępującej degradacji środowiska pokazywać mieszkańcom województwa miejsca ciekawe i cenne przyrodniczo, co skutkować może wykształceniem indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, wrażliwość na nasze wspólne dziedzictwo naturalne  oraz konieczność zadbania o stan środowiska w najbliższym sąsiedztwie. Realizacja  zadania ma uświadomić osobom w nim uczestniczącym bogactwo przyrodnicze regionu łódzkiego, a także konieczność  dbania o środowisko, dodatkowo przemieszczając się po regionie zmodernizowanym taborem kolejowym, ukazując tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW 2018

 • 23.06.18 i 28.07.18 – Rogów – Arboretum i przejazd Kolejką Wąskotorową
 • 14.07.18 – Bolimowski PK – skierowana do mieszkańców Koluszek i Tomaszowa Mazowieckiego
 • 18.08.18 i 25.08.18 – Arkadia i Nieborów – dedykowana seniorom z Kartą Seniora
 • 29.09.18 – Spała i Spalski PK – w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki

Organizatorzy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Przewozy Regionalne