ib3 image
Łódź - Spalski Park Krajobrazowy
29 września 2018

Opis wycieczki

WYCIECZKA W RAMACH WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

Ramowy plan dnia:

 

9.03 – 10.10 – Łódź Kaliska – Spała

10.15 – 12.30 – Spalski Park Krajobrazowy – przejście trasy

12.30 – 14.30 – piknik wraz konkursem ekologicznym w Konewce

14.30 – 16.30 – spacer po Spale

17.00 – 18.10 – Spała – Łódź Kaliska

 

Planowany plan trasy:
1. Spalski Park Krajobrazowy – ogólne informacje o parku.
2. Dolina Pilicy – informacje o rzece, skarpie i ochronie krajobrazu.
3. Starorzecza – Szlak Partyzancki – informacje o Hubalu, jak i cennych przyrodniczo starorzeczach   (jako element charakterystyczny naturalnych rzek).
4. Spała – ogólne informacje o mieście i główne atrakcje.

 

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Kaliska. Do przejścia ok. 10 km.

pociąg odjeżdża z peronu 3 tor 7. Będzie podstawiony o 8.45

Piknik trwający 2 godziny (własny prowiant, na miejscu dostępne grile lub ognisko). 

Zapisy

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Prywatność

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informuję, iż:

1)      Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej realizacji projektu „Pociągiem  w Łódzkie” w 2018 roku.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • Łódzka Organizacja Turystyczna,
  • Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prze okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Nie jedź sam, zaproś znajomych