Poddębice i Nadleśnictwo Poddębice

8 lipca 2017

Orientacyjny plan dnia:

7.58-10.00 Łódź Fabryczna (peron 2, tor II) – Poddębice

16.38-18.18 Poddębice – Łódź Fabryczna

 

Zwiedzanie w podziale na dwie grupy:

I. Część miejska w Poddębicach:

kościół, otoczenie zamku, ogród zmysłów, pijalnia wód termalnych (ok. 2,5 h)

II. Część przyrodnicza:

1. Przejazd (ok. 7 km) autokarem do miejscowości Zakrzew, centralna część uroczyska Napoleonów, w pobliże rezerwatu (na śródleśny parking).

2. Przejście (ok. 2 km) po obrzeżach rezerwatu „Napoleonów” – jednego z cenniejszych obiektów chroniących zanikający zespół dąbrowy świetlistej – siedlisko priorytetowe na obszarach Natura 2000.

3. Przejście (ok. 3 km)  przez uroczysko Napoleonów w kierunku zagrody hodowlanej danieli i punktu edukacji leśnej Nadleśnictwa Poddębice. Po drodze dawny folwark Zakrzew.

4. Piknik przy punkcie edukacyjno-rekreacyjnym Nadleśnictwa Poddębice w Rodrysinie i powrót autokarem do Poddębic (dostępne grile, własny prowiant). 

 

W trakcie wycieczki uczestnicy będą wykonywać zdjęcia przyrody w ramach konkursu fotograficznego na FB – dowiedz się więcej 

 

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Do przejścia ok. 5 km.
 

Celem wycieczki jest edukacja ekologiczna poprzez zwiedzanie. Turystyka pozwala zrealizować koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, a także upowszechniania wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcia na poziom świadomości ekologicznej oraz propagowania konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego. Uczestnicy poznają także zabytki Poddębic oraz walory przyrodnicze Nadleśnictwa Poddębice.

 

WAŻNE!

Bilety na wyjazd do Poddębic można nabyć w następujący sposób:

  1. Od dnia 4 lipca br. w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi (ul. Piotrkowska 87) w godzinach 9.00 – 19.00. DO WYCZERPANIA PULI!
  2. Jedna osoba może wziąć max. 2 bilety! W każdym przypadku osoba odbierająca bilety, zobowiązana jest do podania imienia, nazwiska, miasta, ulicy (bez nr domu/mieszkania) oraz wieku swojego oraz pozostałego uczestnika wycieczki (dane ważne w przypadku kwalifikacji do ubezpieczenia).

 

ILOŚĆ BILETÓW OGRANICZONA!!!